BenQ原廠CP220數位投影機燈泡(BenQ-CP220)
BENQ原廠投影機燈泡模組

原廠投影機燈泡模組原廠投影機燈泡(裸燈) 僅差一個燈架,價格相差幾百到數千元,燈架是使用耐高溫材質壽命相當的長,不必每次更換,這是廠家強加給消費者的,為了節約成本,蘋果網推薦使用裸燈。部分款式我們也提供原廠裸燈搭配副廠燈架。

燈組型號 適用機種  參考價格
5J.J4G05.001 W1100 6900
5J.J2V05.001 MP778 6900
5J.J0605.001 MP780ST 6900
5J.J3S05.001 MS510, MX511, MW512 6200
5J.J2N05.011 SP840 11500
5J.J3A05.001 MX880UST(MX712UST) 7500
5J.J4105.001 MS612ST 5500
5J.J4D05.001 SP891 18300
5J.J3J05.001 MX760, MX761/ MX812ST(MX762ST) 9000
5J.J3L05.001 MX810ST(MX713ST) 6900
5J.J3K05.001 MW811ST(MW714ST) 6900
5J.J3T05.001 MX710/ MX613ST/ MS614/ MX615 6700
5J.J3V05.001 MX711/ MX660 7400
5J.J2805.001 SP890 10400
5J.J1105.001 W550 12900
5J.J0705.001 MP670/ W600 /W600+ 6700
5J.J1X05.001 MP626 6900
5J.J0W05.001 W1000 / W1000+ 7500
5J.J2S05.001 MP615P/ MP625P 6900
5J.J0A05.001 MP515/ MP525/ MP515 ST/ MP515P 5400
5J.J1V05.001 MP575, MP525p, MP525ST, MP525-V 7600
5J.J2D05.001 SP920P 10400
5J.J2D05.011 SP920P 10400
5J.J0T05.001 MP772 ST, MP782ST 7600
5J.J0105.001 MP523/ MP514 6900
5J.Y1405.001 MP513 6900
5J.Y1C05.001 MP735 10400
5J.Y1605.001 CP270 6900
5J.Y1E05.001 MP623/ MP624 6900
9E.Y1301.001 MP522/522ST/512/512ST 5800
9E.0CG03.001 SP870 15500
5J.08G01.001 MP730 8600
5J.J2K02.001 W500 8600
5J.06001.001 MP612/MP612c/ MP622/ MP622c 6900
59.J0B01.CG1 W10000/W9000/PE8720 10300
CS.59J99.1B1 PB2250 12400
CS.5JJ1K.001 MP720/MP620 14100
59.J8401.CG1 PB7100 (SKU#BE6,BG6,BGT) /PB7110 14100
59.J9301.CG1 PB2140/2240 12400
59.J9401.CG1 PB8140/8240 14100
59.J9901.CG1 PB6110/6210/PE5120/PB6115 12400
60.J2104.CG1 PE8700/ PE7800 17400
65.J0H07.CG1 PB9200 19900
60.J3207.CB1 DXS550 15800
5J.J0405.001 MP776/ MP777/ MP776ST 11600
5J.J1M02.001 MP770 10200
5J.Y1H05.011 MP724 12000
CS.5JJ1B.1B1 MP610 9100
60.J0804.CB2 VP110/VP150 13700
60.J1331.001 SL700/703/705/SL700X/703S/705S/705X 13700
60.J1610.001 7763/65PA 13700
60.J1720.001 7763P 7765P 13700
60.J2010.CG2 HT480 13700
60.J3503.CB1 PB8220/PB8120/PB8230 11000
60.J8618.CG1 PB6100/6200 10400
60.J2203.CB1 PB2120/2220 11700
60.J3416.CG1 DXS660/650 13700
60.J5016.CB1 PB7200/PB7230/PB7220/PB7210/PB7100 (SKU# B66, B6U) 11000
60.J6010.CB1 PE6800 12300
CS.59J0Y.1B1 PB6240 11000
5J.J0M01.001 PB2140/2240 (Only for BQP) 10400
CS.5JJ2F.001 MP720P/MP625/MP725p 10400
5J.00S01.001 CP120C 10400
5J.J1R03.001 CP220 11700
59.J8101.CG1 PB8250/PB8260 15600
CS.5JJ0V.001 CP120 10400
5J.J2C01.001 MP611/MP611c/MP721/MP721c/ MP620c 7800
5J.J1S01.001 W100/MP610/MP620P 9800
5J.08001.001 MP511 6500
5J.01201.001 MP510 7100
59.J0C01.CG1 PE7700 11000
5J.J2G01.001 PB8253 11000
5J.J2H01.001 PB8263 11000
9E.08001.001 MP511+ 6500
CS.5J0DJ.001 SP820 11700
5J.07E01.001 MP771 11700
5J.J1Y01.001 SP830 10400
5J.J2A01.001 SP831 11700
9E.0ED01.001 CP220C 10400
5J.06W01.001 MP723/ MP722/ EP1230 11000
9E.0C101.001 SP920 13700
9E.0C101.011 SP920 13700
5J.05Q01.001 W5000/W20000 11700
5J.Y1B05.001 MP727 12400
5J.J2605.001 W6000, W6500 11000
5J.J4R05.001 MX813ST/ MW712/ MW815ST / MX813+ 8600
5J.J5105.001 W710ST 7900
5J.J5205.001 MS500/ MX501/ MS500-V/ MX501-V/ TX501/ MS500P / MS500+ 5400
5J.J5E05.001 MS513/ MX514/ MW516 5400

相關網頁

投影機燈泡(原廠裸燈)更換教學
延長投影機及燈泡配件使用壽命注意事項
蘋果網銷售的原廠投影機燈泡(原廠裸燈) 說明
 

 發布時間:2012年11月8日

NEWS

網站資料搜尋

  •    

pagetop