SONY原廠RMT-835E無線遙控器(原廠盒裝)(RMT-835E/RMT-835J)

SONY handycam 攝影機無線遙控器對照表

攝影機型號 遙控器型號
高畫質 AVCHD
HDR-AX2000
RMT-845 
 
HDV隨身撥放器
GV-HD700
RMT-844 
 
高畫質攝影機 HDV 業務用
HVR-Z1J
RMT-841 
 
高畫質攝影機 HDV
HDR-FX1
RMT-840
 
4K XAVC S
FDR-AX100
高畫質 AVCHD
HDR-PJ790V / HDR-PJ630V
HDR-PJ40V / HDR-PJ20 (內建投影機)
HDR-CX900
HDR-CX720V / HDR-CX700V
HDR-CX630V
HDR-CX560V
HDR-CX550V / HDR-F514
HDR-CX520V / HDR-CX500V
HDR-CX370V / HDR-CX12
HDR-XR550V / HDR-XR520V
HDR-XR500V / HDR-XR350V
HDR-SR11 / HDR-SR12
HDR-UX20
 
RMT-835
標準画質攝影機
DCR-SR65 / DCR-SR220
高畫質 AVCHD (內建/DVD/HDD等-記録)
HDR-CX7
HDR-SR1 / HDR-SR7 / HDR-SR8
HDR-UX1 / HDR-UX5 / HDR-UX7
 
RMT-835
標準画質攝影機 (DVD/HDD等-記録)
DCR-SR60 / DCR-SR62
DCR-SR100 / DCR-SR300
DCR-DVD101 / DCR-DVD203
DCR-DVD301 / DCR-DVD303
DCR-DVD403 / DCR-DVD405
DCR-DVD505 / DCR-DVD508
 
FDR-AX55 / FDR-AX40 / FDR-AXP35 / FDR-AX30
HDR-CX675 / HDR-CX670 / HDR-CX485
無遙控器

相容wifi的型號可透過手機遙控

HDR-PJ790V / HDR-PJ630V / HDR-CX630V RMT-835 可選購 ADP-WL1M
HDR-CX430V  ( 無遙控器 )
FDR-AX1 / HDR-CX590V / HDR-CX535
HDR-CX420 / HDR-CX390 / HDR-CX270V
HDR-CX180 / HDR-CX170 / HDR-CX120
不支援無線遙控器

可支援有線遙控器 或   VCT-VPR1遙控三腳架

Hi8
CCD-TRV126 / CCD-TRV116
RMT-833 
 
MICRO MV DCR-IP1K RMT-832 停產
高畫質攝影機 HDV
HDR-HC7 / HDR-HC3 / HDR-HC1
HDR-FX7
RMT-831
數位攝影機
DCR-HC1000 / DCR-HC30
DCR-HC40 / DCR-HC41
DCR-HC46 / DCR-HC48 / DCR-HC96
DCR-PC55 / DCR-PC105K
DCR-PC109 / DCR-PC300K
DCR-PC350 / DCR-PC1000
高畫質攝影機 HDV
HDR-HC9 / HDR-FX1000
RMT-831
高畫質攝影機 HDV 業務用
HVR-V1J / HVR-A1J
HVR-Z7J / HVR-Z5J
miniDV DCR-HC62
MICRO  MV DCR-IP7 / DCR-IP220K / DCR-IP55
RMT-817 停產
miniDV
DCR-PC101K / DCR-TRV107K
DCR-TRV17K / DCR-TRV18K
DCR-TRV22K / DCR-TRV33K / DCR-TRV27
 
RMT-814 停產
RMT-831 
Digital8
DCR-TRV935K / DCR-TRV820K
DCR-TRV735K / DCR-TRV620K / DCR-TRV310K
DCR-TRV300K / DCR-TRV240K / DCR-TRV225K
DCR-TRV220K / DCR-TRV110K
miniDV DCR-VX2000 / DCR-VX2100
DCR-TRV900 / DCR-TRV950
DCR-TRV10 / DCR-TRV20
DCR-TRV30 / DCR-TRV50
DCR-TRV70K
DCR-PC3 / DCR-PC5 / DCR-PC100
DCR-PC110 / DCR-PC120
GV-D1000
RMT-811
( RMT-811:J )
miniDV DCR-TRV7 / DCR-TRV8K / DCR-TRV9
DCR-TRV808K / DCR-PC1 / DCR-PC10 / DCR-SC100
RMT-808J 停產
DCR-VX9000
RMT-806 停產
miniDV DCR-PC7
RMT-805 停產
miniDV DCR-VX1000 / DCR-VX700 RMT-802 停產
Video8 CCD-TRV92 / CCD-TRV95K RMT-717 停產
Video8 CCD-TRV91 / CCD-TRV101 RMT-714 停產
Video8 CCD-TRV11 / CCD-TRV513K RMT-713 停產
Video8 CCD-TR3000 RMT-710 停產
Video8 / Hi8 CCD-TRV825K / CCD-TRV425K
CCD-TRV106K / CCD-TRV96K
CCD-TRV90 / CCD-TRV86PK
CCD-TRV85K / CCD-TRV80PK
CCD-TRV60 / CCD-TRV45K
RMT-708 停產
Video8 CCD-TR11 RMT-707 停產
Video8 CCD-TR2 / CCD-TR1 RMT-703 停產
Video8 CCD-VX1 / CCD-TR2000 RMT-702 停產
Video8 CCD-TR205 RMT-507 停產
迷您燒錄機 DCM-M1 RMT-DCM1 停產
XV-D300  RMT-190 停產
RM-95 LANC接頭遙控器 RM-95 停產

SONY原廠RMT-814攝影機通用遙控器(RMT-814)

 發布時間:2016年8月16日

NEWS

網站資料搜尋

  •    

pagetop